Lịch kiểm tra KHI ---- Năm học 2018 - 2019

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 
 
 

1.     KIỂM TRA HỌC KỲ THEO LỊCH CHUNG CỦA SỞ GD&ĐT

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Bắt đầu làm bài

05/01/2019

Sáng

Toán 10

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

GDCD 10

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Lí 12

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Toán 11

90 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

GDCD 11

45 phút

15 giờ 15 phút

15 giờ 20 phút

 

07/01/2019

Sáng

Văn 10

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Hóa 10

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Sinh 12

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Văn 11

90 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Lí 11

45 phút

15 giờ 15 phút

15 giờ 20 phút

 

08/01/2019

Sáng

Văn 12

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Hóa 12

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Hóa 11

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Sinh 10

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Sử 10

45 phút

14 giờ 30 phút

14 giờ 35 phút

Địa 11

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

 

09/01/2019

Sáng

Toán 12

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Sử 12

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Sử 11

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Lí 10

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Địa 10

45 phút

14 giờ 30 phút

14 giờ 35 phút

Địa 12

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

 10/01/2019

Sáng

Sinh 11

45 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

GDCD 12

45 phút

8 giờ 10 phút

8 giờ 15 phút

Anh 12 (viết)

45 phút

9 giờ 15 phút

9 giờ 20 phút

Chiều

Anh 10 (viết)

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Anh 10 (nói)

 

 

14 giờ 30 phút

11/01/2019

Sáng

Anh 11 (viết)

45 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Anh 11 (nói)

 

 

8 giờ 10 phút

Chiều

 

2.      THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

-         Buổi sáng: 6 giờ 40’

-         Buổi chiều:13 giờ 00 phút.

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 125
Tháng hiện tại: 25420
Tổng lượt truy cập: 402413