Chuyên đề: Ví dụ làm việc với tệp

CHUYÊN ĐỀ

 DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PTNL HỌC SINH

MÔN TIN HỌC 11

 

I. TÊN CHỦ ĐỀ: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP

          - Thời lượng: 1 tiết

II. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

       - Biết các lệnh khai báo tệp văn bản

       - Biết các bước làm việc với tệp: Gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp

       - Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.

2. Kĩ năng:

- Khai báo đúng tệp văn bản.

- Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.

3. Thái độ:

       - Học sinh có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hăng say với công việc lập trình.

4. Các năng lực có thể hướng tới trong chủ đề

TT

Tên năng lực

Các kĩ năng thành phần

1

Năng lực chung

Thao tác được với kiểu tệp trong lập trình Pascal

2

Năng lực cốt lõi

Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn khi làm việc với tệp

 

III. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Chuẩn bị của giáo viên

       - Máy vi tính, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ

2. Chuẩn bị của học sinh

       - Sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.  Ổn định tổ chức:

       - Kiểm tra sỹ số.

2.  Bài cũ :

       - Nêu thao tác mở tệp để ghi? Cho ví dụ

       - Nêu thao tác mở tệp để đọc? Cho ví dụ

3.  Bài mới :

Hoạt động 1: Tìm hiểu chương trình ví dụ

a. Mục tiêu:

       - Học sinh hiểu được nội dung chương trình. Biết được đầu vào và đầu ra của chương trình

b. Nội dung:

       - Ví dụ 1 – SGK trang 87: Tính khoảng cách giữa các điểm

       - Ví dụ 2 – SGK trang 87: Tính điện trở tương đương

c. Các bước tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Tìm hiểu ví dụ 1.

- Giới thiệu nội dung đề bài.

- Chiếu chương trình ví dụ lên bảng và gợi ý để học sinh tìm hiểu chương trình.

- Hỏi: Hàm Eof(f) có chức năng gì?

 

- Có thể sử dụng cấu trúc For thay cho While được không?

- Chương trình này thực hiện công việc gì?

 

- Thực hiện chương trình để học sinh thấy được kết quả.

2. Tìm hiểu chương trình của ví dụ 2.

- Giới thiệu đề bài

- Chiếu tranh mô phỏng kết nối các điện trở, hình 17, trang 88, sách giáo khoa.

- Hỏi: Công thức tính điện trở của sơ đồ II, III, IV.

- Chiếu chương trình ví dụ lên bảng.

- Hỏi: Mảng a dùng để lưu  giữ giá trị nào?

 

 

- Cho một file dữ liệu vào gồm 2 dòng. Yêu cầu học sinh tính kết quả.

- Thực hiện chương trình đọc file dữ liệu vào trên để học sinh đối chiếu kết quả.

1. Theo dõi và quan sát đề bài và chương trình gợi ý.

 

 

- Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp định vị ở vị trí kết thúc tệp.

- Không. Vì không biết số lượng phần tử của tệp.

- Tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên.

 

 

2. Quan sát nội dung đề bài, quan sát tranh mô phỏng kết nối các điện trở và các yêu cầu.

 

 

 

 

- Dùng để lưu giữ điện trở tương đương của 3 điện trở theo 5 cách ghép nối như trong sơ đồ.

- Tính kết quả của 5 điện trở tương đương.

 

- Quan sát kết quả của chương trình và so sánh với kết quả tính đương

- Nhận xét về tính chính xác và thời gian thực hiện của chương trình.

 

Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng lập trình

a. Mục tiêu:

       - Lập trình được các bài toán liên quan đến kiểu tệp

b. Nội dung:

       - Ví dụ 1 – SGK trang 87: Tính khoảng cách giữa các điểm

       - Ví dụ 2 – SGK trang 87: Tính điện trở tương đương

c. Các bước tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Chiếu đề bài lên bảng. Yêu cầu học sinh tự viết chương trình, chạy thử và báo cáo kết quả.

2. Quan sát, theo dõi việc lập trình của từng học sinh, có thể gợi ý cho một số em còn yếu.

3. Yêu cầu học sinh cùng thực hiện chương trình với bộ test giáo viên đã chuẩn bị. Thông báo kết quả mà chương trình tìm được. Xác nhận kết quả đúng.

1. Theo dõi đề bài, định hướng dữ liệu vào, ra và thuật toán.

 

2. Soạn chương trình vào máy, thực hiện chương trình và thông báo kết quả cho giáo viên.

3. Nhập dữ liệu theo yêu cầu.

4. Đánh giá cuối bài:

a) Những nội dung đã học

- Các thao tác xử lý tệp:

                   + Gán tên tệp.

+ Mở tệp.

+ Tạo tệp mới.

          + Đọc/ghi thông tin của tệp.

          + Đóng tệp.

- Hàm và thủ tục liên quan

                   + Hàm EOF(tên_biến_tệp)

b) Câu hỏi và bài tập về nhà

       - Xem lại các kiến thức về tệp và thao tác với tệp để chuẩn bị cho tiết bài tập

 GV thực hiện: Phạm Thị Thanh Nga

File đính kèm: 2042018124726Chuyên đề ví dụ làm việc với tệp.doc

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 59
Tháng hiện tại: 25354
Tổng lượt truy cập: 402347