Kế hoạch Kiểm tra HKI

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 
 
 

Số: 134/KH-NBK

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

       Quảng Trạch, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thực hiện công văn s 1959/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2018 ca S Giáo dc và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019;

Thực hiện công văn s 2068/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2018 ca S Giáo dc và Đào tạo về việc Hướng dẫn kiểm tra học kì năm học 2018-2019;

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kì 1 năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

                 - Sử dụng kết quả kiểm tra để làm căn cứ giao chỉ tiêu và đánh giá mức hoàn thành chỉ tiêu chất lượng dạy học của các đơn vị, của tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên.

             - Từ kết quả kiểm tra, có biện pháp dạy học sát với đối tượng học sinh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục; lên kế hoạch phụ đạo cho học sinh đối với những môn học có kết quả kiểm tra thấp.

             - Việc kiểm tra phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, sao in, coi, chấm,...; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh.  

-  Thực hiện đúng quy định của Thông tư 58/2011/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh.

- Yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên được phân công ra đề kiểm tra khối 12 đảm bảo tính chính xác, trong chương trình học sinh đã học, chú ý đến tính vừa sức, đánh giá và phân loại được đối tượng, đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với bốn cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

II. HÌNH THỨC RA ĐỀ THI VÀ IN SAO ĐỀ.

1.  Hình thức ra đề, thời lượng

a/ Khối 12: Đối với các môn thi theo đề chung của trường.

-      Ra đề kiểm tra theo hình thức tự luận: Môn Ngữ văn (01 mã đề).

-      Ra đề theo hình thức trắc nghiệm 100%  (có 8 môn): Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng anh, Sử, Địa và GDCD (mỗi môn có 4 mã đề. Ghi mã đề: 01; 02; 03; 04.)

-         Số câu: Môn Toán (50 câu). Các môn còn lại: 40 câu/môn.

b/  Khối 10 và 11: Đối với các môn kiểm tra theo lịch của Sở.

-      Thời gian làm bài và hình thức, cấu trúc đề theo qui định tại Công văn số 1615/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2018 của Giám đốc Sở GDĐT.

-      Ra đề theo hình thức tự luận: Môn Ngữ văn (01 mã đề).

-      Ra đề theo hình thức vừa trắc nghiệm vừa tự luận: phần trắc nghiệm khách quan chiếm 30% (3 điểm), phần tự luận chiếm 70% (7 diểm).

c/  Đối với các môn còn lại của 3 khối kiểm tra theo đề chung của Tổ chuyên môn: Thể dục, QP-AN, Công nghệ, Tin học.

Tổ chuyên môn chủ động động cho kiểm tra tại lớp trong tuần 19 (từ ngày 25/12 đến ngày 29/12) Tuần 20 (ngày 31/12 đến ngày 4/01/2019 học bình thường trừ ngày 01/01/2019 nghỉ), đảm bảo các yêu cầu chung.

Tuần 18 (17/12/2018 đến 22/12/2018) ôn tập.

d/  Lưu ý

-  Đề kiểm tra  các môn khối 12 tối đa trong khoảng 4 trang giấy đối với các môn trắc nghiệm 100%.

-  Font Times New Roman, Size 12-13.

2. Thời gian làm bài

-  Đối với các môn: Toán, Ngữ văn: 90 phút.

-  Tiếng anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và GDCD: 45 phút

3. Chương trình ra đề kiểm tra: toàn bộ chương trình học kì 1.

4.  Công tác ra đề, sao in bảo mật đề và nộp đề

a/ Đối với các môn khối 12  

-      Yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo tổ mình thảo luận, thống nhất xây dựng đề cương ôn tậpxây dựng ma trận đề thống nhất của bộ môn.

-       BGH phân công GV ra đề theo từng môn (có danh sách kèm theo).

-         Sau khi làm xong đề, các đ/c được phân công trực tiếp nộp đề cho đ/c San.

          -    Yêu cầu nộp ma trận đề + đề + Hướng dẫn chấm chậm nhất 10 giờ ngày thứ 2 (24/12/2018) cho đ/c San. 

-   Bộ phận văn phòng có trách nhiệm in sao đề theo đúng số lượng thí sinh và phòng thi quy định, đảm bảo tính bảo mật của đề thi.

b/ Đối với các môn khối 10, 11

Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, GDCD lớp 10 và 11: Sở sẽ ra đề chung.

b/  Đối với các môn giáo viên tự kiểm tra:

- Gồm: TD, QPAN, Tin học, Công nghệ;

- Tổ chuyên môn tự thống nhất ma trận đề, đề kiểm tra và in sao.

5. Công tác chấm kiểm tra

- Khối 12: chấm tập trung theo từng tổ tại trường, chấm từ ngày 5/01/2019 đến  11/01/2019.

-  Khối 10, 11: chấm tập trung theo từng tổ tại trường, chấm bài kiểm tra của trường Lê Hồng Phong. Chấm từ ngày 12/01/2019 đến 17/01/2019.

-  Địa điểm: Phòng đọc Thư viện.

- Thành phần, lịch chấm: có danh sách kèm theo.

- Thời gian: buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ.

6. Coi kiểm tra: có danh sách kèm theo, riêng  đối với GV dạy mô Tiếng anh, các buổi thi có môn Tiếng anh 10, 11 tuyệt đối không được đổi buổi coi thi khi chưa có sự đồng ý của BGH, tất cả GV tiếng anh phải chuẩn bị máy cho phần nghe. Nếu có vấn đề gì thì báo lại đ/c San để kịp thời xử lý.

III. LỊCH KIỂM TRA

1.     Các môn: TD_QPAN; Tin học; Công nghệ.

-         GVBM tổ chức kiểm tra tại lớp theo TKB.

-         Thời gian: tuần 19 (từ ngày 25/12/2018 đến ngày 29/12/2018). Tuần 20 (ngày 31/12 đến ngày 4/01/2019 học bình thường trừ ngày 01/01/2019 nghỉ).

2.     Các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD.

-    Thời gian: tuần 20 (05/01/2019) Tuần 21 (từ  7/01/2019 đến 11/01/2019).

-    Theo lịch kiểm tra chung của Sở GD&ĐT.

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Bắt đầu làm bài

05/01/2019

Sáng

Toán 10

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

GDCD 10

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Lí 12

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Toán 11

90 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

GDCD 11

45 phút

15 giờ 15 phút

15 giờ 20 phút

 

07/01/2019

Sáng

Văn 10

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Hóa 10

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Sinh 12

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Văn 11

90 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Lí 11

45 phút

15 giờ 15 phút

15 giờ 20 phút

 

08/01/2019

Sáng

Văn 12

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Hóa 12

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Hóa 11

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Sinh 10

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Sử 10

45 phút

14 giờ 30 phút

14 giờ 35 phút

Địa 11

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

 

09/01/2019

Sáng

Toán 12

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Sử 12

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Sử 11

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Lí 10

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Địa 10

45 phút

14 giờ 30 phút

14 giờ 35 phút

Địa 12

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

 10/01/2019

Sáng

Sinh 11

45 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

GDCD 12

45 phút

8 giờ 10 phút

8 giờ 15 phút

Anh 12 (viết)

45 phút

9 giờ 15 phút

9 giờ 20 phút

Chiều

Anh 10 (viết)

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Anh 10 (nói)

 

 

14 giờ 30 phút

11/01/2019

Sáng

Anh 11 (viết)

45 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Anh 11 (nói)

 

 

8 giờ 10 phút

Chiều

 

IV. THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

-         Buổi sáng: đúng 6 giờ 45’

-         Buổi chiều: đúng 13 giờ 05 phút.

V. MẤU ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

1.     Đề thi.

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 
 
 

Họ tên HS:

Số báo danh:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018-2019

   MÔN: ...            LỚP ...

Thời gian: ... phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề có ... trang, gồm có ... câu)  MÃ ĐỀ 01     

2.     Hướng dẫn chấm

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

 

KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018-2019

HƯỚNG DẪN CHẤM 

 MÔN: ...            LỚP ...

  MÃ ĐỀ 01     

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đ/c  Nguyễn Huy Toàn: phụ trách chung; duyệt đề Toán 12.

2. Đ/c Hoàng Văn Bài: Thanh tra kiểm tra; Trưởng ban chấm bài khối 10, 11; Duyệt đề Vật lý 12.

3. Đ/c Hoàng Thu Hà: Thanh tra kiểm tra; Duyệt đề Sử, GDCD 12; Trưởng ban chấm bài khối 12; Phụ trách CSVC và bảo đảm vệ sinh trường thi.

4. Đ/c Phạm Ngọc San: Duyệt đề các môn còn lại khối 12; Trưởng ban coi kiểm tra; In sao đề; Lên điểm.

5. Thư ký:

- Đ/c Đặng Ngọc Sỹ: Thư ký HĐ kiểm tra (chuẩn bị, danh sách phòng thi, các loại bảng biểu tại Hội đồng;  Hiệu lệnh trống

-  Đ/c Trần Thị Thanh Hải: Thư ký HĐ kiểm tra (chuẩn bị hồ sơ, giấy thi, nhận văn phòng phẩm, điểm danh thí sinh vắng.

-  Đ/c Nguyễn Minh Hoàng: Thư ký HĐ chấm kiểm tra, lên điểm, lập danh sách phòng thi, in sao đĩa nghe môn Tiếng anh 10, 11.

6. In sao đề: Đ/c Hồng (KT), Đ/c Hới, Đ/c Lý (YT), Đ/c Hồng (NVVP).

7. Chuẩn bị văn phòng phẩm, giấy thi, báo cáo kết quả kiểm tra: đ/c Hồng (NVVP).

8. Chuẩn bị giấy thi cho các phòng thi: Đ/c Hồng (NVTB)

9. Tổ làm phách các môn kiểm tra khối 12: Đ/c (San, Sỹ, Hải, Hoàng).

10. Tổ làm phách các môn khối 10, 11: Đ/c (Bài, Sỹ, Hải, Hoàng, Hồng – VP, Lý -YT)

 Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kì 1 năm học 2018-2019,  yêu cầu các tổ chuyên môn, cá nhân liên quan theo dõi để thực hiện đúng tiến độ. Nếu có gì vướng mắc, trực tiếp gặp đ/c San để giải quyết.                                                                                 

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TT CM;

-         GVBM;

-         Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Huy Toàn

 

File đính kèm: 17122018142955KH kiểm tra hk1 2018-2019.doc

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 80
Tháng hiện tại: 25375
Tổng lượt truy cập: 402368