Kế hoạch chuyên môn Tuần 04

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Quảng Trạch, ngày 8 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 4

(Từ ngày 27/8 đến ngày 1/9/2018)

 

1. Công tác chủ nhiệm.

-   GVCN thông báo TKB bắt đầu thực hiện từ tuần 4 cho lớp chủ nhiệm. Bao gồm TKB chính khóa, Học nghề khối 11, TD-QPAN.

-         Tổ chức HĐNGLL tuần 2 tháng 9.

-       GVCN 3 khối: kiểm tra danh sách học sinh, các thông tin khác trên trang Quản lý nhà trường. Nếu có sai sót về ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở… thì GVCN tự chỉnh sửa. Trường hợp sỉ số học sinh không đúng (thừa, thiếu), học sinh chuyển đi chuyển đến thì bào cho đ/c Hoàng để kịp thời điều chỉnh. Hoàn thành trước Thứ 5 (13/9/2018).

-   Riêng học sinh khối 10 đã được cập nhật danh sách học sinh trên trang Quản lý nhà trường. Yêu cầu GVCN dò lại ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, os học sinh ở lại. Hoàn thành trước ngày Thứ 5 (13/9/2018) để kịp lê danh sách khảo sát đầu năm.

-   Lưu ý: những lớp nào không hoàn thành đúng quy định thì GVCN đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Công tác chuyên môn.

-  Dạy học theo TKB mới từ ngày 10/9/2018 (TKB chính khóa và TD-QPAN).

-  Chuẩn bị Khảo sát chất luượng đầu năm đối với khối 10.

-  Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ và cá nhân.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX của Tổ chuyên môn và cá nhân. Ngày Thứ 5 (13/9/2018) TTCM tập hợp kế hoạch BDTX của tổ và các cá nhân trong tổ để Ban chuyên môn ký duyệt. Yêu cầu các tổ và cá nhân hiện đúng tiến độ.

- Yêu cầu GVBM kiểm tra sỉ số học sinh và ghi cụ thể học sinh vắng trong từng tiết dạy.

- Hiện tượng dạy thay không báo cho BGH vẫn diễn ra. Cụ thể: đ/c Huyền Trang (Tổ Tiếng anh) vào chiều Thứ 2 (27/8/2018). Bắt đầu từ tuần 4 trở đi, việc dạy thay chưa thông qua tổ chuyên môn cũng như BGH, thì cả hai đều được đưa vào xếp thi đua.

- Giáo viên đi dạy trễ: Đ/c Quang Hòa (sáng thứ 7, ngày 8/9/2018); Đ/c Mỹ Phú (sáng thứ 7, ngày 8/9/2018).

 

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TTCM;

-         GVBM, GVCN;

-        Luu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Phạm Ngọc San

 

File đính kèm: 109201810446TUAN 4.doc

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 17
Tháng hiện tại: 91370
Tổng lượt truy cập: 405388