Kế hoạch chuyên môn Tuần 6

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Quảng Trạch, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 6

(Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018)

 

1. Công tác chủ nhiệm.

-         Tổ chức HĐNGLL  tuần 4 tháng 9.

-         GVCN khối 10 làm việc với những học sinh vắng thi khảo sát. Yêu cầu làm rõ lý do vắng, sau đó báo cáo Ban chuyên môn.

2. Công tác chuyên môn.

- Học bình thường theo TKB. Học nghề lớp 11.

- Tổ Sử - GDCD phân công dạy thay cho đ/c Hoa và đ/c Hường đi tập huấn theo kế hoạch (lưu ý: phân công cả tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày thứ 7), cụ thể:

+ Đ/c (Hoa, Minh Lý:  tập huấn phòng chống thuốc lá trong trường học chiều ngày Thứ 3 (25/9/2018).

+ Đ/c (Hường, Hoa): Tập huấn BD kiến thức pháp luật cho GV dạy môn GDCD từ ngày 28/9 đến 29/9/2018.

-           Tập huấn bàn giao phần mềm Quản lý thiết bị: 2 ngày (25, 26/9/2018): đ/c San và đ/c Hồng (NVTB).

-           Các tổ chuyên môn đăng ký danh hiệu thi đua của tổ và cá nhân (theo mẫu), gửi về đ/c San trước ngày Thứ 6 (21/9/2018).

-           Các tổ chuyên môn đăng ký BD học sinh giỏi 11, 12 cho đ/c San. Những môn không đăng ký đầu năm, nếu sau này có học sinh tham gia dự thi mọi chế độ sẽ không được thanh toán.

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TTCM;

-         GVBM, GVCN;

-        Luu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Ngọc San

 

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tháng hiện tại: 24112
Tổng lượt truy cập: 398971