Kế hoạch chuyên môn Tuần 7

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Quảng Trạch, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 7

(Từ ngày 01/10 đến ngày 6/10/2018)

 

1.     Công tác chủ nhiệm.

- GVCN các lớp hoàn thành việc ghi Sổ gọi tên và ghi điểm của lớp và điểm danh tháng 9/2018.

- Tình trạng học sinh không học bài cũ, làm bài tập ở nhà rất nhiều, yêu cầu GVCN có biện pháp xử lý.

2. Công tác chuyên môn.

- Học bình thường theo TKB mới bắt đầu từ ngày 01/10/2018

- Học nghề lớp 11.

- Giáo viên bộ môn in Sổ điểm cá nhân trên trang Quản lý nhà trường, đóng thành 01 cuốn để sử dụng.

- Các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch thực tập thao giảng ở tổ theo kế hoạch của nhà trường và công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Các tổ có dạy học tự chọn, hoàn thành kế hoạch, trình BGH ký duyệt

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TTCM;

-         GVBM, GVCN;

-        Luu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Ngọc San

 

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 26
Tháng hiện tại: 91379
Tổng lượt truy cập: 405397