Kế hoạch chuyên môn Tuần 10

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Quảng Trạch, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 10

(Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018)

 

1.     Công tác chủ nhiệm.

- Quán triệt việc học sinh đi học muộn, không học bài cũ, nói tục, dùng điện thoại trong giờ học.

- GVCN quán triệt việc hoc sinh học trái buổi của học sinh lớp mình. Xử lý nghiêm túc đối với những học sinh vắng nhiều, vắng không có lý do.

2. Công tác chuyên môn.

- Học bình thường theo TKB. Học nghề lớp 11.

- Bồi dưỡng HSG khối 12 theo lịch đăng ký của các môn.

- Các tổ chuyên tiếp tục triển khai thực tập, thao giảng ở tổ. Việc nhận xét giờ dạy thực tập, thao giảng theo mẫu hướng dẫn của Sở.

- Đoàn trường xây dựng Dự thảo chi tiết Kế hoạch thi “Đường lên đỉnh OLYMPIA” cấp trường, trình Ban chuyên môn xét duyệt.

- TTCM của các tổ chỉ đạo các thành viên trong tổ hoàn thành kế hoạch cá nhân. Lưu ý: kế hoạch cá nhân của từng thành viên do TTCM ký. Riêng kế hoạch cá nhân của TTCM do Ban chuyên môn ký.

- Các tổ chuyên môn có Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT báo cáo tên đề tài, tên học sinh thực hiện cho đ/c San.

- Các tổ chuyên môn đăng ký Kế hoạch dạy học đạo cho Ban chuyên môn để nhà trường có Kế lên kế hoạch thực hiện.

- Đối với các buổi học trai buổi: học nghề k11, TD-QPAN yêu cầu GVBM ghi rõ tên những học sinh vắng vào Sổ ghi đầu bài để Đoàn trường lấy cơ sở xét thi đua hằng tuần.

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TTCM;

-         GVBM, GVCN;

-        Luu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Ngọc San

 

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 109
Tháng hiện tại: 25404
Tổng lượt truy cập: 402397