Kế hoạch chuyên môn Tuần 22

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 
 
 

Quảng Trạch, ngày 10  tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 22

(Từ ngày  14/1/2019 đến ngày 19/01/2019)

 

-       Thực hiện chương trình học kỳ 2, thực hiện TKB mới từ ngày 14/01/2019.

-       Khối 12 nghỉ ôn thi THPT Quốc gia, khối 11 nghỉ học nghề.

-       Đối với những học sinh chưa kiểm tra học kỳ 1, GVCN cho học sinh làm đơn xin kiểm tra, có chữ ký của gia đinh và GVCN sau đó tập hợp đơn và nộp lại cho Đ/c Hoàng Thu Hà trong ngày thứ 2 (14/01/2019). Những học sinh nào không nộp đơn trong ngày Thứ 2 được xem như không được tổng kết. Trừ trường hợp những học sinh đang ốm dài ngày.

-       Hạn cuối nộp hồ sơ tại trường Thứ 4 (16/01/2019).

-       Sáng ngày thứ 5 (17/01/2019) kiểm tra hồ sơ chuyên môn toàn trường. Các đ/c TTCM có tiết phân công GV trong tổ dạy thay.

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TTCM;

-         GVBM, GVCN;

-        Luu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Ngọc San

 

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 9
Tháng hiện tại: 91362
Tổng lượt truy cập: 405380