Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

SỞ  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Phòng GDTrH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

 

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS&THPT, THPT

 

            Trong năm học 2016-2017, phòng GDTrH Sở sẽ tiếp tục áp dụng hình thức kiểm tra không báo trước đối với các đơn vị. Để công việc được thuận tiện, phòng GDTrH xin thông báo một số nội dung như sau:

            1. Ngày giờ kiểm tra

            Trưởng (hoặc thư kí) Đoàn kiểm tra sẽ  báo qua điện thoại cho Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra biết trước khoảng 01 đến 02 tiếng đồng hồ.

            2. Chương trình làm việc của Đoàn tại đơn vị được kiểm tra  

 a. Ngày thứ nhất: Đoàn có mặt tại trường và triển khai ngay việc kiểm tra giáo án giáo viên đang dạy trên lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra các hoạt động khác… của nhà trường (không có nội dung nghe báo cáo của nhà trường).

             b. Ngày thứ hai:

            - Buổi sáng: tiếp tục dự giờ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra các hoạt động khác của nhà trường.

            - Buổi chiều: Đề nghị trường cho học sinh nghỉ học để Đoàn kiểm tra trả thông tin cho các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên.

            + Tiết 1: Đoàn kiểm tra hội ý;

            + Tiết 2, tiết 3: Chuyên viên trả thông tin cho các tổ chuyên môn (mời Lãnh đạo trường có cùng bộ môn tham dự theo từng tổ);

            + Tiết 4 và tiết 5: Đoàn trả thông tin cho nhà trường (mời toàn thể cán bộ, giáo viên dự).

            3. Đề nghị đối với nhà trường

            - Đề nghị trường báo cáo đầy đủ theo mẫu (xem Phụ lục kèm theo) và nộp cho thư kí chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2

            - Các loại hồ sơ của tổ/nhóm chuyên môn luôn để sẵn tại trường (trừ những hồ sơ đặc biệt). Khi đoàn đến kiểm tra, nếu tổ/nhóm chuyên môn nào không có đầy đủ hồ sơ tại trường thì tổ/nhóm trưởng là người phải chịu trách nhiệm.

            - Sau khi nhận được thông báo kiểm tra, đề nghị Lãnh đạo trường:

+ Khẩn trương tập hợp hồ sơ tổ chuyên môn và hồ sơ giáo viên về một phòng đủ rộng để Đoàn tiến hành kiểm tra. Thời hạn hoàn thành việc nộp hồ sơ giáo viên: trước 9 giờ ngày làm việc thứ nhất (trừ những trường hợp đặc biệt).

+ Thông báo cho các giáo viên không trùng tiết chuẩn bị đi dự giờ cùng chuyên viên trong suốt thời gian Đoàn làm việc tại trường.

            - Lưu ý:

+ Hồ sơ của tổ chuyên môn không để chung với hồ sơ cá nhân của tổ trưởng.

+ Hồ sơ cá nhân của mỗi giáo viên để cạnh nhau theo từng tổ chuyên môn.

                                                                                                      TM. Phòng GDTrH

                                                                                                                Phó trưởng phòng

                                                                                                           Hồ Giang Long

 

PHỤ LỤC

 

        SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT.........................                         Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

          

.........., ngày   tháng    năm 2016

 

          Đề nghị trường báo cáo đầy đủ các mục sau đây và nộp cho thư kí chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2

 

BÁO CÁO

 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

                  

A. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

I. Phần báo cáo

- Ban giám hiệu: …. người (Hiệu trưởng ….; ….Phó Hiệu trưởng)

- Tổng số nhà giáo:….người (Biên chế …., HĐ ….); tỷ lệ giáo viên/lớp: đạt  ….  GV/lớp.   

                     - Phân theo bộ môn: Văn ….; Lịch sử ….; Địa lí  ….; Ngoại ngữ  ….; Toán  ….; Vật lí ….; Hóa học ….; Sinh học ….Tin học ….; KTCN ….; KTNN ….; Thể dục      ; GDCD ….;

- So với quy định còn thiếu….giáo viên. Cụ thể:… (ghi cụ thể giáo viên thiếu từng môn).   

            -  Tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn: …. % ( …./ tổng số GV);

     -  T l nhà giáo trên chun: . % ( ./ tng s GV);

-  Giáo viên đang ôn thi cao học: (ghi rõ số lượng)

-  Giáo viên đang học cao học: (ghi rõ số lượng)

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: (ghi rõ số lượng)

-  Nhân viên: …. người ( …. Kế toán, …. Văn phòng, …. Thư viện, …. Thiết bị, …. YTHĐ). So với quy định …. (ghi đủ hay thiếu).

- Tỷ lệ đảng viên trong cán bộ, giáo viên, nhân viên: …./…., đạt tỷ lệ ….%.

II. Kiến nghị

          B. CƠ SỞ VẬT CHẤT

I. Phần báo cáo

  (Nêu vắn tắt những ưu, nhược điểm nổi bật)

II. Phần kiến nghị

          (Nêu những khó khăn và kiến nghị)

C. VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

I. Phần báo cáo

1 . Kế hoạch phát triển giáo dục

a) Số lớp và số học sinh ở từng khối và toàn trường

b) Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban

          2. Những hoạt động trọng tâm để nâng cao chất lượng dạy học

(Nêu cụ thể những hoạt động trọng tâm, những cách thức biện pháp mà trường tập trung kiểm tra, chỉ đạo trong năm học này)

3. Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy các bộ môn văn hoá

a) Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy

b) Kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà trường

4. Thực hiện quy chế về kiểm tra, thi, đánh giá xếp loại học sinh

5. Kết quả thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi (nếu có) của năm liền kề thời điểm kiểm tra 

6. Kết quả thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo 

7. Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lao động hướng nghiệp, dạy nghề

8. Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo (nếu có)

          II. Phần kiến nghị

           

 

           

           

                                                                                        Ngày  tháng năm

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                  (Kí tên, đóng dấu)

 

 

File đính kèm: 732017225329Ke hoach kiem tra truong THPT 2016-2017.doc

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 72
Tháng hiện tại: 25367
Tổng lượt truy cập: 402360