Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý đề thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 122 /KH-NBK

 

          

           Quảng Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI

 

Thực hiện Công văn số 1977/SGDĐT ngày 14/9/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi như sau:

1. Thành phần tham gia.

                Tập thể giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Kế hoạch tập huấn

                a. Hình thức: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.

                b. Thời gian, địa điểm:

                - Thời gian: 16h00 ngày 01/11/2018.

                - Địa điểm: Phòng họp Hội đồng (Tầng 01)

                c. Thiết bị mang theo:

                - Máy tính xách tay, ổ cắm điện, USB.

3. Tổ chức thực hiện.

                - Ban chuyên môn chủ trì lập kế hoạch; lập dự toán kinh phí; xậy dựng nội dung, chương trình tập huấn; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo và cử cán bộ làm báo cáo viên.

                - Tổ tin học (Đ/C Hoàng) kết hợp với Ban chuyên môn xây dựng các điều kiện để tổ chức thành công tập huấn.

4.  Đề xuất.

                - Bộ phát wifi Dlink DIR-619L 300Mbps.

                - GV có đề xuất, ý kiến về phần mềm Quản lý điểm và học sinh (smas.edu.vn) đang sử dụng thì tập hợp để giải đáp trong đợt tập huấn.

          Nhận được kế hoạch này, yêu cầu giáo viên nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Nơi nhận:                                                      

- Các GV;

- Lưu: VT, BCM.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Phạm Ngọc San

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 103
Tháng hiện tại: 25398
Tổng lượt truy cập: 402391